Rozważać

Przybory stosowane do reprodukcji „żywych” ryb, warstwa jest rodzajem klatki siatkowej (lub przebitej otworami), w której umieszczamy kobietę gotową do nałożenia. Od urodzenia Fry może uciec przez siatki lub otwory.

Leczenie jest ważnym elementem akwariofilii, w szczególności w hodowli ryb. Jest to struktura, która utrzymuje ryby w ograniczonej i kontrolowanej przestrzeni, aby ułatwić ich rozmnażanie oraz wzrost ich jaj i narybku.

Układanie może być używane w akwarium lub w basenie na zewnątrz. Jest na ogół wykonany z plastiku lub metalu i może być zawieszony wewnątrz akwarium lub zainstalowany na powierzchni wody. Niektóre osoby używają również wysokości z naturalnych materiałów, takich jak liście bananowe lub pręty bambusowe.

Lado jest zwykle używane do oddzielenia dorosłych ryb od narybku, aby chronić je przed drapieżnikami i innymi rybami. Służy również do zapobiegania jedzeniu jaj i narybku dla dorosłych.

Warstwa jest wyposażona w sieci lub siatkę, aby umożliwić rybom oddychanie i poruszanie się swobodnie, ale jest wystarczająco wąska, aby zapobiec penetracji dorosłych ryb w środku.

Istnieją różne rodzaje wieży, każda zaadaptowana do określonego gatunku ryb lub na etapie wzrostu narybku. Na przykład istnieją warstwy jaj rybnych, które są na ogół mniejsze i cieńsze niż warstwy starszego narybku.

Zastosowanie układania może być bardzo korzystne dla hodowli ryb, ponieważ pozwala kontrolować warunki życia ryb i zagwarantować przetrwanie. Ważne jest jednak, aby warstwy były wystarczająco duże, aby ryby mogły się swobodnie poruszać i jeść, i że są one regularnie utrzymywane, aby uniknąć gromadzenia odpadów.

Ryba akwariowa

Astatolipalia burtoni

Astatolipalia burtoni

Stosunkowo powszechne gatunki o oryginalnym kolorowym wzorze. Gymnothorax favagineus to ryba z rodziny Muraeenidae, powszechnie znanej jako brązowawy kret. Jest to ryba morska, która żyje w tropik...