Pseudogamia

Patrz Gynogeneza

Pseudogamia jest terminem stosowanym w akwarolii do opisywania zachowań seksualnych u niektórych ryb akwariowych, które przypominają reprodukcję przez reprodukcję płciową, ale nie wytwarza realnego potomstwa. Może się to zdarzyć, gdy mężczyzna i samica tego samego gatunku partnera i wydają się łączyć, jak normalnie, ale nie wytwarzają zapłodnionych jaj.

Pseudogamia może być spowodowana kilkoma czynnikami, takimi jak problemy hormonalne, nieodpowiednie warunki środowiskowe lub obecność niereproduktywnych ryb w akwarium. W niektórych przypadkach pseudogamia może być również wynikiem obecności ryb hybrydowych, to znaczy ryb z sprzężenia między osobnikami różnych gatunków, które nie są w stanie się rozmnażać.

Należy zauważyć, że pseudogamia nie dotyczy wyłącznie ryb akwariowych i może również występować u innych zwierząt, w tym ptaków i ssaków. Jest to jednak częściej u ryb akwariowych ze względu na ich rozmnażanie często zależne od określonych warunków środowiskowych i obecności ryb niereproduktywnych w akwariach.

Aby uniknąć pseudogamii w akwarium, ważne jest utrzymanie odpowiedniego środowiska do rozmnażania, aby upewnić się, że ryby rozrodcze są w dobrym zdrowiu i starannie wybrać gatunki ryb, które należy uwzględnić w akwarium. Zaleca się również, aby nie mieszać różnych gatunków ryb w jednym akwarium, ponieważ może to prowadzić do produkcji ryb hybrydowych, które nie są w stanie się rozmnażać.

Ryba akwariowa

Astatolipalia burtoni

Astatolipalia burtoni

Stosunkowo powszechne gatunki o oryginalnym kolorowym wzorze. Gymnothorax favagineus to ryba z rodziny Muraeenidae, powszechnie znanej jako brązowawy kret. Jest to ryba morska, która żyje w tropik...