Przesłuchanie

Otwarcie gill wnęki.

Słuchanie jest jednym z pięciu zmysłów człowieka i zwierząt, które polega na postrzeganiu dźwięków. U ryb słuchanie jest bardzo ważnym znaczeniem, które pozwala im wykryć dźwięki ich środowiska i odpowiednio reagować.

Ryby mają zewnętrzne i wewnętrzne narządy słuchowe. Zewnętrzne narządy słuchowe znajdują się po każdej stronie głowy, w pobliżu ust, i nazywane są „dolnymi szczękami”. Te narządy są pokryte cienką i wrażliwą skórą, która wibruje po dotknięciu falami dźwiękowymi. Wewnętrzne narządy słuchowe znajdują się w głowie ryby i są tworzone przez gąbczastą kość zwaną „Lapilli”.

Słuchanie ryb jest bardzo wrażliwe i pozwala im wykryć dźwięki ich środowiska na dużych odległościach. Na przykład ryby ryby są szczególnie wrażliwe na dźwięki i mogą wykrywać połączenia ze swoich towarzyszy na odległości do 1 km.

Ryby używają słuchu, aby komunikować się ze sobą i wykrywać drapieżniki. Niektóre gatunki ryb również używają słuchu, aby znaleźć drogę w środowisku i znaleźć żywność. Na przykład ryby migracyjne używają słuchu, aby śledzić dźwięki wytwarzane przez prądy i przypływy, co pozwala im nawigować po oceanie.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę słuch ryb podczas tworzenia akwarium, ponieważ dźwięki i wibracje mogą być stresujące dla ryb i wpływać na ich zachowanie. Dlatego zaleca się tworzenie spokojnego środowiska, a nie umieszczać akwarium w pobliżu źródeł hałasu, takich jak telewizja lub stereo. Ponadto ważne jest, aby nie uderzać w akwarium ani nie poruszać go nagle, ponieważ może powodować stres dla ryb.

Ryba akwariowa

Astatolipalia burtoni

Astatolipalia burtoni

Stosunkowo powszechne gatunki o oryginalnym kolorowym wzorze. Gymnothorax favagineus to ryba z rodziny Muraeenidae, powszechnie znanej jako brązowawy kret. Jest to ryba morska, która żyje w tropik...