Partenogeneza

Tryb reprodukcji, w którym jaja rozwijają się bez zapłodnienia.

Partenogeneza jest sposobem rozmnażania, który występuje u niektórych zwierząt i który polega na tworzeniu osoby z nierzetelnego jaja. Oznacza to, że jednostka rozwija się bez zapłodnienia przez nasienie.

Partenogeneza jest dość rzadkim zjawiskiem w naturze, ale może wystąpić u niektórych gatunków owadów, mięczaków, ryb i gadów. W rybach partenogeneza może być seksualna lub bezpłciowa. W przypadku partenogenezy płciowej jajnik rozwija się u osoby płci żeńskiej, podczas gdy w przypadku Partenogenezy bezpłciowej jajowca rozwija się u płci męskiej.

Partenogeneza bezpłciowa jest dość powszechna u ryb, szczególnie u gatunków żyjących w środowiskach, w których trudno jest znaleźć partnerów reprodukcyjnych. Pozwala to gatunkom rozmnażać się, nawet jeśli są same lub jeśli nie ma dostępnego mężczyzny.

Istnieje kilka rodzajów bezpłciowej partenogenezy u ryb. Cykliczna partenogeneza występuje, gdy jajnik rozwija się u samca, co z kolei wytwarza jaja niezacentryzowane u kobiet. Pozwala to gatunkowi rozmnażać się bez potrzeby mężczyzn. Z drugiej strony opcjonalna partenogeneza występuje, gdy jajnik rozwija się jako osoba samca lub żeńska według warunków środowiskowych.

Należy zauważyć, że partenogeneza nie pozwala gatunkowi rozmnażać się nieokreśloności, ponieważ w czasie prowadzi do utraty różnorodności genetycznej. Rzeczywiście, ponieważ jednostka rozwija się z pojedynczego jaja, nie ma rekombinacji genetycznej, a gatunek traci swoją zmienność genetyczną. Może to prowadzić do zmniejszenia zdolności gatunku do dostosowania i przetrwania w jego środowisku.

Podsumowując, partenogeneza jest sposobem rozmnażania, który pozwala niektórym zwierzętom rozmnażać się bez zapłodnienia przez nasienie. Może to być przydatne w środowiskach, w których trudno jest znaleźć partnerów reprodukcyjnych, MAPA może prowadzić do utraty różnorodności genetycznej w perspektywie długoterminowej.

Partenogeneza jest interesującym zjawiskiem do badania z punktu widzenia biologii reprodukcji i ewolucji, ponieważ może nam wiele powiedzieć o mechanizmach reprodukcyjnych i sposobu, w jaki gatunki dostosowują się i przeżywają w ich środowisku. Należy jednak zauważyć, że partenogeneza nie jest wspólnym trybem rozmnażania w naturze i że występuje tylko w niektórych bardzo specyficznych gatunkach.

Ryba akwariowa

Astatolipalia burtoni

Astatolipalia burtoni

Stosunkowo powszechne gatunki o oryginalnym kolorowym wzorze. Gymnothorax favagineus to ryba z rodziny Muraeenidae, powszechnie znanej jako brązowawy kret. Jest to ryba morska, która żyje w tropik...