Gynogeneza

Opracowanie zarodka tylko z chromosomów matczynych po aktywacji jaja przez nasienie: nasienie, wchodząc do jaja, wyzwala podział, ale nie ma skutecznego zapłodnienia (nie parowanie chromosomów).

Gynogeneza jest procesem, w którym kobiety gatunku zwierząt mogą wytwarzać potomków bez zapłodnienia przez mężczyznę. Oznacza to, że jaja wytwarzane przez kobietę będą się rozwijać u potomków, bez konieczności zapłodnienia przez nasienie. Gynogeneza może wystąpić naturalnie u niektórych gatunków zwierząt lub można ją uzyskać sztucznie uzyskać za pomocą technik rozmnażania wspomaganego.

Istnieje kilka rodzajów gynogenezy, które różnią się w zależności od sposobu, w jaki rozwijają się jaja niepłodne. Całkowita gynogeneza, zwana także całkowitą partenogenezą, jest najczęstszym rodzajem gynogenezy. W takim przypadku jaja niezaremnione rozwijają się u osób, które są genetycznie identyczne z matką. Oznacza to, że potomkowie wytwarzani przez całkowitą gynogenezę są klonami samic matki.

Częściowa gynogeneza, zwana także hemigynogenezą, jest rodzajem gynogenezy, w której jaja nieprzestrzeniowe rozwijają się u osób, które mają tylko połowę swojego genomu od matki. Potomkowie wytwarzani przez częściową gynogenezę mają zatem połowę swojego genomu identycznego z genomem matki, a druga połowa jest inna.

Jednogoletna gynogeneza jest rodzajem gynogenezy, w której jaja niezarektywowane rozwijają się u osób, które wszystkie mają swój genom od samotnego rodzica, ogólnie matki. Oznacza to, że potomkowie wytwarzani przez UnipaRental Gynogenezę są klonami matki.

Gynogenezę zaobserwowano u wielu gatunków zwierząt, szczególnie u niektórych gatunków ryb, żab, jaszczurek i żółwi. Można go stosować w akwariofilii do produkcji potomków bez konieczności znajdowania partnera reprodukcyjnego. Jednak gynogeneza ma również wady. Na przykład potomkowie wytwarzani przez gynogenezę są często mniej przystosowalne i mniej zdolne do przetrwania w ich środowisku niż osoby wytwarzane przez rozmnażanie płciowe. Ponadto gynogeneza może prowadzić do utraty różnorodności genetycznej w obrębie gatunku, co może być szkodliwe dla długoterminowego przeżycia gatunku. Gynogeneza może również prowadzić do zmniejszenia zmienności genetycznej w obrębie gatunku, co może być szkodliwe dla jego zdolności do dostosowywania się do zmian w jego środowisku.

W akwarolii gynogeneza jest stosowana głównie do wytwarzania potomków rzadkich ryb lub rzadkich kolorów ryb. Można go również stosować do produkcji potomków ryb, które są trudne do rozmnażania przez rozmnażanie płciowe, takie jak niektóre egzotyczne ryby. Należy jednak zauważyć, że gynogeneza może prowadzić do problemów zdrowotnych u potomków produktu, ponieważ często mają osłabiony układ odpornościowy. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że ryby wytwarzane przez gynogenezę są odpowiednio utrzymywane i karmione w celu zminimalizowania ryzyka choroby.

Ryba akwariowa

Astatolipalia burtoni

Astatolipalia burtoni

Stosunkowo powszechne gatunki o oryginalnym kolorowym wzorze. Gymnothorax favagineus to ryba z rodziny Muraeenidae, powszechnie znanej jako brązowawy kret. Jest to ryba morska, która żyje w tropik...