cyklop

Planktoniczna skorupa słodkowodna grupy Copépods, o długości rzędu 1 mm z pojedynczym środkowym okiem. Larwy (Naauplies) i młode stadiony to produkty z wyboru dla narybku.

Termin „cyklop” jest używany w dziedzinie akwarofilii do wyznaczenia ryb rybackich pojedynczą parą płetw ogonowych, zamiast zwykłych dwóch par. Mówimy więc o cyklopach i cyklopach rybnych.

Cyclops Anges-Anges to na ogół zmutowane anty-Angels, które zostały utworzone w laboratorium. Często uważa się je za ciekawostki w Akwarolii i są ogólnie sprzedawane po wyższych cenach niż normalne ryby aniołowe.

Należy zauważyć, że Cyclops Anges-AGE mogą stanowić problemy ze zdrowiem i mobilnością ze względu na ich pojedynczą płetwę ogonową. Mogą mieć trudności z prawidłowym poruszaniem się i jedzącym i mogą być bardziej wrażliwe na choroby i infekcje.

Mimo to wiele akwariofili kupuje Cyclops anty-Angels ze względu na ich wyjątkowy wygląd i często spokojniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu niż normalne ryby aniołowe.

Ważne jest, aby upewnić się, że Cyclops Arestays są dobrze traktowane i odżywione oraz że mają siedlisko dostosowane do ich potrzeb. Jeśli chcesz dodać rybę Cyclops Angel do swojego akwarium, zaleca się skonsultowanie się z weterynarzem specjalizującym się w rybach, aby upewnić się, że zajmujesz się rybami w najlepszy możliwy sposób.

Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się, aby akwariofile dla początkujących trzymanie się normalnych ryb aniołów i pozostawienie kątów cyklopów doświadczonym akwariofile, które mogą dbać o ryby ze specjalnymi potrzebami.

Ryba akwariowa

Astatolipalia burtoni

Astatolipalia burtoni

Stosunkowo powszechne gatunki o oryginalnym kolorowym wzorze. Gymnothorax favagineus to ryba z rodziny Muraeenidae, powszechnie znanej jako brązowawy kret. Jest to ryba morska, która żyje w tropik...